Juridische kennisgeving

JURIDISCHE KENNISGEVING: Overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, informeren wij u dat de gegevens die u ons verstrekt zullen worden opgenomen in het verwerkingssysteem dat eigendom is van LADELA, S.L. met CIF B-53979878 en maatschappelijke zetel te Avda. Los Alamos 10, Polig. Ind. Los Barrios, 03170 Rojales (Alicante) als verwerkingsverantwoordelijke.

De gegevens zullen worden verwerkt voor commerciële doeleinden en zullen worden bewaard gedurende de strikt noodzakelijke periode en zullen worden gewist na verloop van tijd zonder gebruik ervan. De gegevens worden verwerkt op een wettige, eerlijke, transparante, geschikte, relevante, beperkte, nauwkeurige en actuele manier.

Tenzij anders wordt meegedeeld, gaan wij ervan uit dat uw gegevens niet zijn gewijzigd en dat u zich verbindt om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen. Overeenkomstig de rechten die de geldende wetgeving u verleent, kunt u de rechten van toegang, rectificatie, beperking van verwerking, verwijdering, overdraagbaarheid en bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens uitoefenen, evenals de toestemming intrekken door uw verzoek te richten aan het opgegeven postadres of het e-mailadres info@bellagroup.es en kunt u zich richten tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit om een klacht in te dienen die u geschikt acht.